सम्पर्क गर्नुहोस्

नेतृत्व

स्वास्थ्य विज्ञान केरियरसित सम्बद्ध ब्लू रिज सहभागिता (Blue Ridge Partnership for Health Science Careers)-ले स्वास्थ्य एवम् जीवन विज्ञानहरूको महत्त्व बुझ्ने सामुदायिक लिडर (अगुवा)-हरू मार्फत कार्यहरूको सञ्चालन गर्छ। कार्यकारी समितिका संस्थापक सदस्यहरूको सूचीको लागि साइडबार (sidebar) हेर्नुहोस्।

संलग्न हुनको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ? तल दिइएको फारामको उपयोग गरेर हामीसित सम्पर्क गर्नुहोस्।

स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्रमा आफ्नो केरियरलाई लिएर फड्को हान्नुहोस्।

अधिक जान्न चाहनुहुन्छ? तपाईंबाट केही सुन्नु हामीलाई खुबै मनपर्छ।

  • यो क्षेत्र प्रमाणीकरण उद्देश्यका लागि हो र अपरिवर्तित छोडिनु पर्छ।